ΑΠΟαποικιοΠΟΙΗΣΗ book presentation

BOOK PRESENTATION

 

FEBRUARY 23
2023

TIME

 

18:30 – 20:30

LOCATION

 

Thinker Maker
Space (TMS)

The NGO “Ipogeia Skini” in collaboration with linguist Spyros Armostis and artist Alexia Achilleos, present the book «ΑΠΟαποικιοΠΟΙΗΣΗ: Γλωσσοπλάσματα που μηχανές τζ̆αι πλάσματα». The presentation will take place in Thinker Maker Space of CYENS and will be conducted in Greek.

 

Description in Greek follows

Η Υπόγεια Σκηνή, σε συνεργασίαν με τον γλωσσολόγον Σπύρον Αρμοστήν τζ̆αι την καλλιτέχνην Αλεξίαν Αχιλλέως, παρουσιάζει το βιβλίον «ΑΠΟαποικιοΠΟΙΗΣΗ: Γλωσσοπλάσματα που μηχανές τζ̆αι πλάσματα».

Το βιβλίον τούτον εν’ αποτέλεσμαν μιας διερεύνησης των θεμάτων της αποικιοκρατίας/αποαποικιοποίησης, σε ιστορικόν αλλά τζ̆αι σε τεχνολογικόν πλαίσιον, που επήρεν περίπου έναν χρόνον για να ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια τούτου του ππρότζ̆εκτ, εννιά κυπραίοι/ες λογοτέχνες/ιδες εκπαιδευτήκαν που τον γλωσσολόγον Σπύρον Αρμοστήν να γράφουν στην κυπριακήν ελληνικήν με έναν ομοιογενοποιημένον τρόπον. Με τα κείμενα που εγράφασιν κάθε εφτομάδαν για 4 μήνες, εκτίστηκεν μια βάση δεδομένων τζ̆αι εκπαιδεύτηκεν έναν μοντέλλον τεχνητής νοημοσύνης Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, το πρόγραμμαν GPT-2, να μάθει να γράφει με τον ίδιον τρόπον. Στο τέλος, οι συγγραφείς εσυνεργαστήκαν με το GPT-2 τζ̆αι εσυγγράψασιν κείμενα με κοινόν σημείον αναφοράς την ερώτησην «Ίντάμπου καθορίζει έναν ανθρώπινον όν;».

Το βιβλίον παρουσιάζει τα τελικά κείμενα ―ή, όπως λαλεί τζ̆αι ο τίτλος του βιβλίου, τα τελικά γλωσσοπλάσματα. Πέραν τούτου, για να μπορεί ο/η αναγνώστης/τρια να έσ̆ει πρόσβασην στην ευρύτερην πολιτικήν διάστασην του ππρότζ̆εκτ, εσυμπεριληφθήκαν τζ̆αι τα δοκίμια της Αλεξίας Αχιλλέως τζ̆αι του Σπύρου Αρμοστή. Το κείμενον της Α. Αχιλλέως καλύπτει κάποια κύρια ηθικά ζητήματα της τεχνολογίας τζ̆αι της τεχνολογικής αποικιοκρατίας τζ̆αι αναλύει τα βήματα που εγίναν στο παρόν εγχείρημαν ώστε να το καταστήσουν μιαν εναλλακτικήν σε τούτα. Που την άλλην πλευράν, ο Σ. Αρμοστής με το δοκίμιον του ανάλυσεν τον τρόπον που έμαθεν κυπριακά το μοντέλλον τεχνητής νοημοσύνης τζ̆αι τον τρόπον που μπορεί να αποτελέσει πηγήν συγγραφικής έμπνευσης κάτι τέθκοιον. Επίσης, το δοκίμιον του Σ. Αρμοστή παρουσιάζει τες ορθογραφικές επιλογές που εκάμαμεν για την γραπτήν απόδοσην της κυπριακής ελληνικής στην βάσην γραφογλωσσολογικών κριτηρίων. Γνωστοποιώντας τούντο σύστημαν γραφής που την μιαν, τζ̆αι διοχετεύκοντας στην κυπριακήν κοινότηταν εργαλεία γραφής όπως τον διορθωτήν τζ̆αι το πληκτρολόγιον της κυπριακής ελληνικής που την άλλην, προτείνουμεν έναν μοντέλλον τυποποίησης της γραφής της κυπριακής ελληνικής, το οποίον εννά εμπορούσεν εύκολα να υιοθετηθεί που πολλούς/ές τζ̆αι να βοηθήσει στην γλωσσικήν αποαποικιοποίησην της Κύπρου, η οποία συνδέεται άμεσα με το αποαποικιορατικόν παρελθόν της.

 

Ομιλητές/τριες:

Ελευθερία Σωκράτου
Συντονίστρια του έργου

Σπύρος Αρμοστής
Γλωσσολόγος, υπεύθυνος των γλωσσολογικών θεμάτων στην έκδοσην

Αλεξία Αχιλλέως
Καλλιτέχνης, υπεύθυνη θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης στην έκδοσην

Μάριος Κωνσταντίνου
Συγγραφέας συμμετέχων στο έργον

Έλενα Ιωαννίδου
Γλωσσολόγος, Πανεπιστήμιον Κύπρου

 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργον:

Μπορείτε να έβρετε λεπτομέρειες στην σελίδαν του Πολυχώρου Συνεργείο, www.synergeio.org

*Με την στήριξην του Υφυπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιον του προγράμματος Πολιτισμός 2021–2025

Read the English Description here

The NGO Ypogeia Skini, in collaboration with linguist Spyros Armostis and artist Alexia Achilleos, presents the book «ΑΠΟαποικιοΠΟΙΗΣΗ: Γλωσσοπλάσματα που μηχανές τζ̆αι πλάσματα».

The book is the result of a near year-long investigation on the issues of colonialism/decolonisation, in a historical as well as a technological context. Nine Cypriot writers were trained by the linguist Spyros Armostis to write in Cypriot Greek (CyGr), in a homogenised manner. Over a period of four months, the writers created a corpus of written CyGr, which was used to train GPT-2,  an Artificial Intelligence (AI) Natural Language Processing model. The book presents a collection of poetry and prose, linguistic creations resulting from the collaboration between the writers and AI, exploring the question “what defines a human being?”.

Two accompanying essays provide a wider political context to the project. Alexia Achilleos covers some main ethical issues in AI and technological colonialism, and analyses the steps taken in this project in an attempt to propose an alternative, decolonial approach. Spyros Armostis’ essay analyses the project from a linguist’s perspective focusing on the naturalness of the linguistic output of the AI model and how that became the source of inspiration of the nine writers interacting with it. In his essay, he also presents the orthographic choices we made for the written rendition of CyGr on the basis of grapholinguistic criteria.

In addition to a homogenised writing system, and the writing tools we provided the CyGr-speaking community with, such as a CyGr spell checker and a CyGr keyboard, we propose a model for codifyingthe writing system of Cypriot Greek, which could be easily adopted by many to help towards the linguistic decolonisation of Cyprus, which is directly linked to its colonised past.

The talk will be held in Cypriot Greek.

 

 

Speakers:

Eleftheria Sokratous
Project coordinator

Spyros Armostis
Linguist, in charge of the publication’s linguistic matters

Alexia Achilleos
Artist, in charge of the publication’s AI-related matters

Marios Constantinou
Participating writer

Elena Ioannidou
Linguist, University of Cyprus

 

 

More details about the project: www.synergeio.org

*Supported by the Deputy Ministry of Culture

REGISTRATIONS
  • Registration is required.
  • Registration & participation are free.
Register here >
Eleftheria Socratous

Η Ελευθερία Σωκράτους εν’ καλλιτέχνις, με υπόβαθρον στον (συμπεριληπτικόν) χορόν τζ̆αι τες παραστατικές τέχνες. Διδάσκει κίνησην σε διάφορα κέντρα ημέρας με έδραν την Λεμεσόν, για  ενήλικες με τζ̆αι χωρίς αναπηρίες. Παράλληλα, δουλεύκει ως ππερφόρμερ τζ̆αι ως δημιουργός. Στην δουλειάν της, χρησιμοποιά την κίνησην ως εργαλείον κοινωνικής αλλαγής τζ̆αι δημιουργίας συμμετοχικών έργων, καθώς τζ̆αι ώς εργαλείον έρευνας κοινωνικοπολιτικών θεμάτων. Πέραν τούτου, που το 2020, εν υπεύθυνη του τομέα πολιτιστικής διαχείρισης της ΜΚΟ “Υπόγεια Σκηνή” τζ̆αι  του πολυχώρου Συνεργείο στην Λεμεσόν. Στο πλαίσιον της δουλειάς της τζ̆αμαί, εν επίσης υπεύθυνη συντονισμού του ππρότζ̆εκτ “ΑΠΟαποικιοΠΟΙΗΣΗ”.

Read the English Bio here

Eleftheria Sokratous is an artist, with a background in (inclusive) dance and performing arts. As a performer and maker, her work revolves around using movement as a tool for social change, researching political matters, activism, and creating participatory projects with local communities. She also teaches movement at institutions for adults with various disabilities. In addition, Eleftheria manages and coordinates the artistic projects of “Ipogeia Skini”, a Limassol-based NGO focused on producing its own cultural activities, as well as providing shelter to local and international artists to research and create beyond the given structures, allowing them to experiment with new ideas and artistic trends. The NGO’s physical space, Synergeio, is open to citizens’ initiatives for cultural and social action that promotes a form of art that evolves from solidarity as well as through the reflection of everyday life. A recent project of Eleftheria and “Ipogeia Skini” is “ΑΠΟαποικιοΠΟΙΗΣΗ”, in collaboration with the linguist Spyros Armostis and the artist Alexia Achilleos.

spyros armostis

Ο Σπύρος Αρμοστής εν’ Λέκτορας Γλωσσολογίας στο Τμήμαν Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εν’ κάτοχος PhD τζ̆αι MPhil στην Γλωσσολογίαν (με ειδίκευσην στην φωνητικήν) που το Πανεπιστήμιον του Cambridge (Αγγλία) τζ̆αι BA στες Κλασσικές Σπουδές που το Πανεπιστήμιον Κύπρου. Ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώννουνται στους τομείς της φωνητικής, φωνολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας, κλινικής γλωσσολογίας, γραφογλωσσολογίας, τζ̆αι της καταγραφής τζ̆αι αναβίωσης γλωσσών. Ιδιαίτερη έμφαση στην έρευναν του εδόθηκεν εις την μελέτην της κυπριακής ελληνικής τζ̆αι της κυπριακής αραβικής. Διατελεί πρόεδρος της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου (CyLing) τζ̆αι διορισμένον μέλος της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων. Τέλος, επιμελήθηκεν ορθογραφικά τα γραμμένα στην κυπριακήν ελληνικήν μέρη βιβλίων όπως το «Ἕνα ἀλποὺμ ἱστορίες» (2014) του Αντώνη Γεωργίου, «Οι πρωτόπλαστοι» (2015) του Σωφρόνη Σωφρονίου, «Το Βουνί» (2020) της Λουίζας Παπαλοΐζου, τζ̆αι «Ανθρωπόκαινος» (2022) του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου.

Read the English Bio here

Spyros Armostis is a Lecturer in Linguistics at the Department of English Studies, University of Cyprus. He holds a PhD and an MPhil in Linguistics (with specialisation in Phonetics) from the University of Cambridge and a BA in Classics from the University of Cyprus. His research interests lie in the fields of phonetics, phonology, sociolinguistics, clinical linguistics, grapholinguistics, and language documentation and revitalisation. He is currently the president of the Cyprus Linguistics Society (CyLing) and an appointed member of the Cyprus Permanent Committee for the Standardisation of Geographical Names. Finally, he has orthographically edited the parts written in Cypriot Greek of books such as “Ἕνα Αλποὺμ ἴστορίες” (2014) by Antonis Georgiou, “Οι πρωτόπλαστοι” (2015) by Sofronis Sofroniou, “Το Βουνί” (2020) by Louisa Papaloizou, and “Ανθρωπόκαινος” (2022) by Konstantinos Papageorgiou.

alexia achilleos

Η Αλεξία Αχιλλέως εν’ καλλιτέχνης, με υπόβαθρον στες καλές τέχνες, την αρχαιολογίαν τζ̆αι τες πολιτιστικές σπουδές. Eν’ PhD Fellow στο CYENS – Center of Excellence, όπου κάμνει καλλιτεχνικήν έρευναν για την αποικιοκρατίαν τζ̆αι την Τεχνητήν Νοημοσύνην, καθώς τζ̆αι Ερευνητική Συνεργάτης στο Media Art & Design Research Lab (MADLab) στο Τεχνολογικόν Πανεπιστήμιον Κύπρου. Η Αλεξία ενδιαφέρεται για τα κοινωνικά, πολιτιστικά τζ̆αι τα πολιτικά ζητήματα που επηρεάζουν τη δυναμική της αφήγησης τζ̆αι της εξουσίας. Διερευνώντας δεδομένα τζ̆αι χρησιμοποιώντας διαδικασίες μηχανικής μάθησης, στοχεύκει να επανεξετάσει τέθκοια ζητήματα που τα βρίσκουμεν μες στην ιστορίαν τζ̆αι την κοινωνίαν, αλλά τζ̆αι μες στην ίδιαν την τεχνολογίαν της Τεχνητής Νοημοσύνης, αμφισβητώντας ειδικά την ιδέα της τεχνολογίας σαν καθολική τζ̆αι αντικειμενική.

Read the English Bio here

Alexia Achilleos is an artist, with a background in fine art, archaeology and cultural studies. She is currently a PhD Fellow at CYENS – Centre of Excellence, undertaking artistic research on colonialism and AI, as well as a Research Associate at the Media Art & Design Research Lab (MADLab) at Cyprus University of Technology. Alexia is interested in the social, cultural, and political issues that impact narrative and power dynamics. By investigating data and utilising machine learning processes, often in a historical context, she aims to re-examine such issues found within history and society, but also within AI technology itself, particularly challenging the idea of technology as universal and objective.

Ο Μάριος Κωνσταντινου σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ως ηθοποιός συμμετείχε στις παραγωγές: «Lemons lemons lemons lemons lemons», «Η τριλογία του παραθερισμού» ΘΟΚ. «Αmen», «Δωμάτια» και «Λαχταρώ» ΘΟΚ. «Ο Γλάρος», Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ. «Φυλές» ΘΟΚ. «Πέρσες» Αισχύλου σκηνοθεσία. ΘΟΚ. «H παράλειψη της οικογένειας Κόλεμαν» ΘΟΚ. «Το Γάλα» ΕΘΑΛ. «Love and Information» Open Arts. «Λωξάντρα» ΘΟΚ. «Treatment» και «within and between» ZebraLine Team. «Μικρός Πρίγκιπας» και «Οι Άθλιοι» Alpha Square. «Το πλοίο των τρελών» ΜΙΤΟΣ. «Out of necessity», «Περιγραφή εικόνας» και «W.C.» Θεατρική Ομάδα One/Off. «Το ξύπνημα της Άνοιξης» ΘΟΚ. «Γεθσημανή» ΘΟΚ. «O Βυσσινόκηπος» Open Arts. «Rottweiller» Θέατρο Versus. «Όνειρο καλοκαιρινής νύκτας» Open Arts. «Νέα τάξη πραγμάτων» Fresh Target Theatre. «In two minds» ΘΟΚ. «Μεταμόρφωση» ΘΟΚ. «Όρνιθες», «Τρεις Αδερφές», «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων», «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» Θέατρο Τέχνης.

Read the English Bio here

Marios Konstantinou studied Greek Philology at the University of Athens. He graduated from the Greek Art Theatre Karolos Koun. He holds a master’s degree in Intercultural Education. As an actor he participated in the productions: “Lemons lemons lemons lemons lemons”, «Η τριλογία του παραθερισμού»  THOK. “Amen”, «Δωμάτια» and «Λαχταρώ»  THOK, «Ο Γλάρος» DENTRO Theatre. «Φυλές» THOK.  “Persians” by Aeschylus directed by THOK. «H παράλειψη της οικογένειας Κόλεμαν»  THOK. «Το Γάλα»  ETHAL. “Love and Information” Open Arts. “Loxandra” THOK. “Treatment” and “within and between” ZebraLine Team. “Little Prince” and “Les Miserables” Alpha Square. «Το πλοίο των τρελών» MITOS. “Out of necessity”,  «Περιγραφή εικόνας» and “W.C.” One/Off Theater Group. «Το ξύπνημα της Άνοιξης» THOK. «Γεθσημανή»  THOK. «O Βυσσινόκηπος» Open Arts. “Rottweiller” Versus Theatre. “A Midsummer Night’s Dream” Open Arts. «Νέα τάξη πραγμάτων»  Fresh Target Theatre. “In two minds” THOK. «Μεταμόρφωση» THOK. «Όρνιθες», «Τρεις Αδερφές», «Η κωμωδία των παρεξηγήσεων»,  “A Midsummer Night’s Dream” Theatro Technis.